راه بند تشریفاتی با پایه های استیل و طناب های مخمل نما یکی از عناصر مهمی است که در برگزاری مراسمات تشریفاتی به چشم می خورد. راه بند را در هر جا که ببینیم ذهنیت ما به سمت مراسمی با شکوه و مهم می رود و انتظار اتفاق خاصی را می کشیم. چیزی شاید از جنس دیدار با هنرمند محبوب و یا استقبالی رسمی از مقامات رسمی کشور. 

در این بین چیزی که به ذهن ما نمی رسد چگونگی تهیه چنین اقلامی و برگزاری چنین رویدادی است. پشت پرده این ظاهر زیبا چیست و چند نفر و به چه میزان تلاش کرده اند تا ما بتوانیم این چنین شکوهی را نظاره گر باشیم؟ 

بسیاری از لوازمی که در برگزاری نشریفات مراسم مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت استفاد ه مجدد ندارند و هزینه هایی که برای آن ها انجام می شود تنها برای همان چند ساعت است. به همین جهت بسیاری به سمت اجاره راه بند و پرچم های تشریفات روی آورده اند. بازار اجاره با چالش هایی روبرو است که باید بتوانیم آن ها را مدیریت نماییم. از جمله اهمیت کیفیت در کالا های انتخابی