کیوسک لمسی را در بسیاری از مواقع دیده ایم اما شاید خیلی به آن توجه نداشته ایم. نمونه بارز آن دستگاه های نوبت دهی هستند که در بسیاری از ادارات دولتی به چشم می خورند. یکی از مهمترین ویژگی های کیوسک لمسی همان ویژگی خاصی است که در هر دوره ای از روز باید به آن توجه داشته باشیم. از آن جایی که اجاره کیوسک لمسی نسبت به اجاره استند لمسی برای کاربرد های اساسی بیشتر طرفدار دارد بهتر است درخواست خود را در کلاب رنتر ثبت نمایید.